Hosting Hizmetleri Sözleşmesi

 1. Taraflar.

Bir tarafta; Dikilitaş Mh. Hakkı Yeten Cd. Selenium Plaza Çarşı Sit. F Blok No:10/C K: 5&6 Beşiktaş – İstanbul, 34349 adresinde mukim (Mecidiyeköy VD, 0920147121Vergi nolu) Baha Ata Bilişim ve Reklam Hizmetleri (işbu sözleşmede kısaca Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; Hizmet Sağlayıcıya ait web sitesi www.magrus.com (bu site) üzerinden Hizmet Sağlayıcı ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca Müşteri ve/veya Siz olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca Sözleşme) kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; Müşteri/Siz ve Hizmet Sağlayıcı ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz Hizmet Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Müşteri tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; Müşterinin Hizmet Sağlayıcıdan satın almış olduğu hosting (Müşterinin web sitelerinin ve/veya veri tabanın Hizmet Sağlayıcının sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanması) hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 1. Genel Hükümler

3.1. Müşterinin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kurulumunu, Hizmet Sağlayıcı kendi sistemi üzerinde gerçekleştirir. İlgili servis/hizmetlerin ücretlerinin peşin tahsilatını takiben, Müşterinin servisleri kullanıma açılır ve Müşteri bilgilendirilir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları işbu Sözleşmede belirtilmiştir.

3.2. Müşteri, Hizmet Sağlayıcıdan hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini, yeni alacağı yurtiçi (Nic.TR) alan adı için Nic.TRnin istediği gerekli resmi belgeleri Hizmet Sağlayıcıya eksiksiz olarak ulaştırdıktan sonra Hizmet Sağlayıcının tescil başvurusunda bulunacağını ve madde 4de açıklanan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda Hizmet Sağlayıcıdan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder. NIC.TRden alınacak yeni alan adlarında, NIC.TR kaynaklı gecikme nedeni ile hizmetin devreye girişinde yaşanacabilecek gecikmelerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.

3.3. Müşteri, Hizmet Sağlayıcıdan hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan adının yenileme dönemi gelmeden önce madde 4de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, Hizmet Sağlayıcının alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, Hizmet Sağlayıcıdan hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

3.4. Hizmet Sağlayıcı, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını yasada öngörülen süre ile bulundurur.

3.5. Hosting paketi ile birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, Müşteriye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, trafik aşımını takip eden dönemde faturalandırılacaktır.

3.6. Hizmet Sağlayıcı, bu Sözleşme kapsamında Müşteriye sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bunun ile beraber Hizmet Sağlayıcı, sunduğu servislerin Müşterilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Hizmet Sağlayıcının sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir. Müşteri bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen durumlarda servislere erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını ve böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcıyı sorumlu tutmayacağını kabul etmektedir;

i- Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

ii- Donanım arızaları,

iii- Periyodik Bakım prosedürleri veya Hizmet Sağlayıcının zaman zaman üstlendiği onarımlar,

iv- Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın Hizmet Sağlayıcının kontrolü dışındaki veya Hizmet Sağlayıcı tarafından öngörülemeyen nedenler

3.7. SSL Sertifikaları Belirli Ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, Hizmet Sağlayıcı servisleri ile birlikte kullanmak için Hizmet Sağlayıcıdan satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası, sağlayıcı tarafında kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve Müşterinin Hizmet Sağlayıcı sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, Hizmet Sağlayıcı ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.

3.8. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlere ek olarak 3. parti uygulamaları ve ek hizmetlerinden (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar/kurumlar tarafından sağlanan bu uygulama ve hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz. Hizmet Sağlayıcı, bu 3. Parti uygulamaları ve hizmetleri ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

3.9. İşbu Sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin süresinin bitiş tarihinden itibaren on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamaması durumunda ilgili hizmet duraklatılır. Duraklatma süresini takip eden on beş (15) iş günü içerisinde yine ödeme yapılmayan hizmetler kapatılır ve silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli ödemenin yapılmamış olması durumunda, herhangi bir duraklatma olmaksızın hizmet derhal kapatılır. Müşteri bunu bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

 1. Müşterinin Sorumlulukları

4.1. Müşteri, Hizmet Sağlayıcının ticari itibarına, saygınlığına ve diğer müşterilerine zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bu gibi durumlarda Hizmet Sağlayıcının servisleri durdurma ve işbu Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

4.2. Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve satın aldığı her türlü hizmet ve serviste yürürlükteki T.C. mevzuatına ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. Müşteri, Hizmet Sağlayıcının hizmetlerini kullanması sırasında doğacak her tür 3. Kişi ve kurumların hak talebinden sorumlu olup, bu nedenle Hizmet Sağlayıcının uğrayacağı zarar ve ziyanın tazminle mükellef olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3.a) Paylaşılan web sunucularında kabul edilmeyen materyallere örnekler şunlardır:

 • Topsitelar
 • IRC scriptleri, botları
 • Proxy scriptleri/anonimleştiriciler
 • Korsan yazılım/warez
 • Resim Barındırma Scriptleri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
 • Mail Bomberlar/Spam Scriptleri
 • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
 • Döküm dosyası/Mirror scriptler (rapidshare benzeri)
 • Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
 • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
 • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Verilen Sınırsız hizmetlerin 3. kişilere ücretsiz veya ücret karşılığında dağıtılması/kullandırılması
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyallerin satışı
 • Piyasayı belirleyen bankların programları
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • MUDler/RPGler/PBBGler
 • Hackerlığa odaklı siteler/arşivler/programlar
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.orgda ve escrow-fraud.comda sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması
 • 3.b) Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere örnekler şunlardır:
 • IRCD (irc serverları)
 • IRC scriptleri/botları
 • Korsan Yazılım/Warez
 • IP Tarayıcılar
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
 • Mail Bomberlar/spam scriptleri
 • Escrow hesabı
 • Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı materyal satışı
 • Çekiliş/kumar siteleri
 • Hackerlığa odaklı siteler/arşivler/programlar
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.orgda ve escrow-fraud.comda sayılanlar da dahildir)
 • Mailer Pro
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını
 • Telif hakları ödenmemiş içeriklerin yayınlanması

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde oluşabilecek her türlü hukuki ve idari yaptırımdan Müşteri sorumlu olup, Hizmet Sağlayıcının içerikle ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve böyle bir durumun tespiti halinde Hizmet Sağlayıcının hizmeti durdurma, askıya alma ve/veya işbu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklıdır.

Müşteri Hesabında kurulu scriptlerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek Müşteri sorumluluğundadır. Talep eden her kim olursa olsun, Hizmet Sağlayıcının hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. Müşteri, kendi hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4. Kaynak Kullanımı

Müşteri;

4.4.a) Sistem kaynaklarının %25ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI scriptleri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.

4.4.b) Minimum 1 dakika aralıkta cron jon kullanabilir.

4.4.c) 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.d) Aynı anda MySQL veri tabanına bağlanma limiti 100 ile sınırlıdır. Limit aşıldığında too many connections hatası alınır.

4.4.e) Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (http://alanadiniz.com/include.php) yerine include (include.php) kullanınız.

4.4.f) Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına htmlye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı Müşterinin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır Müşteri tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabının söz konusu miktarı geçmesi durumunda, Hizmet Sağlayıcı Müşteriye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar. Prensip itibarı ile Müşterinin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum Müşterinin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını, yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda Hizmet Sağlayıcı gerekli gördüğü takdirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar. 4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. Müşteri tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteri, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Müşteri gerekli önemleri almakla sorumludur:

 1. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
 2. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak

iii. Hizmet Sağlayıcı sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak

 1. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak Hizmet Sağlayıcının yedekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Müşteriye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin kaybından, yedeklenmemesinden, zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır ve bu durum Müşterinin bilgisi dahilindedir. Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. Müşteri, hizmetlerini, Hizmet Sağlayıcının hizmetlerine, donanımının işlevselliğine veya çalışmasına, diğer müşterilerine zarar verecek şekilde kullanamaz.
 2. GENEL KULLANIM ŞARTLARININ ve HİZMET SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ

Müşteri, bu Sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki Genel Kullanım Şartlarını ve Hizmet Sözleşmesi ni kabul etmiştir. Genel Kullanım Şartları ve Hizmet Sözleşmesinin güncel hali www.magrus.com adresine sahip web sitesinde yayınlanmaktadır.